Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng
qua các thông tin dưới đây

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

– Chủ tài khoản: Đặng Văn Trường
– Mã số tài khoản: 19031706781017
– Ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

– Chủ tài khoản: Đặng Văn Trường
– Mã số tài khoản: 0541000260739
– Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Chương Dương

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Chủ tài khoản: Đặng Văn Trường
– Mã số tài khoản: 28910000259912
– Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh

    Bạn sẽ nhận được cuộc gọi tư vấn từ ClickOn Digital

    hoàn toàn miễn phí