9 bằng sáng chế thú vị của Google từ năm 2023 và ý nghĩa của chúng đối với SEO

Các bằng sáng chế của Google cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về những cải tiến mới nhất của gã khổng lồ công cụ tìm kiếm và những ưu tiên nhằm cải thiện công nghệ tìm kiếm. 

Bài viết này đi sâu vào chín bằng sáng chế thú vị của Google từ năm 2023, phân tích những tác động tiềm ẩn của chúng đối với tương lai của SEO .

Các bằng sáng chế có phản ánh hoạt động thực tế của Google không?

Việc Google gửi và xuất bản đơn đăng ký bằng sáng chế không đảm bảo rằng các phương pháp được nêu sẽ được triển khai trong Google Tìm kiếm. 

Để đánh giá xem Google có thấy phương pháp hoặc công nghệ nào đủ hấp dẫn để sử dụng trong thực tế hay không, bạn có thể kiểm tra xem bằng sáng chế có đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác hay không.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên bằng sáng chế ở các quốc gia khác phải được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. 

Ngay cả khi bằng sáng chế không trực tiếp được áp dụng vào thực tiễn thì việc kiểm tra các bằng sáng chế của Google vẫn có giá trị. Nó cung cấp thông tin chi tiết về các chủ đề và thách thức mà các nhà phát triển sản phẩm của Google tập trung vào.

1. Bộ lọc kết quả tìm kiếm từ nội dung tài nguyên

 • Mã định danh: US11797626B2
 • Quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, Nga
 • Ngày xuất bản: Tháng 10 năm 2023

Tìm kiếm của Google ngày càng thông minh hơn với nhiều bộ lọc hơn để tinh chỉnh tìm kiếm. Bằng sáng chế mới này có thể là nền tảng cho phương pháp lọc.

Bằng sáng chế phác thảo một hệ thống được thiết kế để nâng cao trải nghiệm tìm kiếm bằng cách tạo động các bộ lọc truy vấn tìm kiếm phù hợp với nội dung của các tài nguyên (như trang web) có liên quan đến truy vấn của người dùng. Cách tiếp cận này nhằm mục đích cải thiện mức độ phù hợp và đa dạng của các tùy chọn tìm kiếm.

Tổng quan về khái niệm

 • Xử lý dữ liệu : Hệ thống bắt đầu bằng cách phân tích truy vấn tìm kiếm của người dùng để xác định các tài nguyên có liên quan như trang web hoặc tài liệu.
 • Trích xuất từ ​​khóa : Sau khi xác định các tài nguyên thích hợp, nó sẽ trích xuất các thuật ngữ chính từ nội dung của chúng. Những từ khóa này phản ánh các chủ đề hoặc chủ đề chính trong tài nguyên. Ví dụ: tìm kiếm “điện thoại thông minh tốt nhất năm 2023” có thể mang lại các từ khóa như “thời lượng pin”, “chất lượng camera” và “hỗ trợ 5G”.
 • Lựa chọn bộ lọc : Hệ thống tinh chỉnh các từ khóa được trích xuất này thành một tập hợp các bộ lọc truy vấn. Nó sử dụng các tiêu chí như ngưỡng đa dạng và khác biệt để đảm bảo mỗi bộ lọc cung cấp một góc nhìn độc đáo về kết quả tìm kiếm. Do đó, các bộ lọc như “Điện thoại có camera tốt nhất”, “Điện thoại thông minh 5G” và “Điện thoại có thời lượng pin dài” được hình thành, mỗi bộ lọc hướng đến các tập hợp con kết quả tìm kiếm riêng biệt.
 • Tương tác người dùng : Các bộ lọc truy vấn này sau đó được trình bày cùng với kết quả tìm kiếm của chúng. Tính năng này cho phép người dùng tinh chỉnh tìm kiếm của họ hơn nữa dựa trên sở thích cụ thể. Các bộ lọc rất linh hoạt, thay đổi theo truy vấn tìm kiếm và nội dung của các tài nguyên hiện có. Ví dụ: trong trường hợp tìm kiếm trên điện thoại thông minh, việc chọn bộ lọc “Điện thoại có camera tốt nhất” sẽ thu hẹp kết quả để tập trung vào điện thoại có chất lượng camera vượt trội.

Hệ thống này cung cấp trải nghiệm tìm kiếm tinh tế, tập trung vào người dùng bằng cách:

 • Xử lý truy vấn tìm kiếm.
 • Trích xuất các từ khóa có liên quan.
 • Tạo các bộ lọc đa dạng.
 • Cho phép người dùng tương tác động với các bộ lọc này.

Ý nghĩa SEO

Hiểu được các sắc thái của các hệ thống lọc tìm kiếm động này là điều cần thiết đối với người làm SEO. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra nội dung đa dạng, phong phú và phù hợp với các bộ lọc tìm kiếm tiềm năng.

Sự liên kết này cho phép các trang web định vị mình một cách hiệu quả trong kết quả tìm kiếm, đáp ứng các sở thích và truy vấn đa dạng của người dùng.

 • Nhấn mạnh vào nội dung đa dạng và phù hợp : Chiến lược SEO phải tập trung vào phát triển nội dung bao gồm nhiều chủ đề thích hợp trong một lĩnh vực nhất định. Cách tiếp cận này có thể sẽ ảnh hưởng đến các bộ lọc động mà công cụ tìm kiếm có thể tạo ra, nâng cao khả năng hiển thị của trang web.
 • Tối ưu hóa từ khóa : Việc hiểu sâu sắc về các từ khóa đa dạng và phù hợp nhất của một tên miền cụ thể là quan trọng hơn bao giờ hết. Những từ khóa này có thể sẽ định hình các bộ lọc tìm kiếm, khiến chúng trở thành yếu tố chính trong cách Google khám phá và xếp hạng nội dung.
 • Phù hợp với mục đích của người dùng : Các nỗ lực SEO nên hướng tới sự hiểu biết sâu sắc và thực hiện mục đích của người dùng. Khi các công cụ tìm kiếm ngày càng tập trung vào việc phục vụ linh hoạt ý định của người dùng thông qua các bộ lọc, việc điều chỉnh cho phù hợp với những ý định này trở thành một điều cần thiết mang tính chiến lược.
 • Luôn cập nhật các xu hướng mới nổi : Việc theo kịp các từ khóa và xu hướng mới nổi trong một miền cụ thể là rất quan trọng. Những yếu tố mới nổi này có thể nhanh chóng được tích hợp vào các bộ lọc động, ảnh hưởng đến mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm.
 • Tăng cường sự tham gia của người dùng: Các trang web nên cố gắng cung cấp thông tin toàn diện và đa dạng. Điều này thu hút người dùng hiệu quả hơn và có khả năng tác động đến cách họ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm được lọc, ảnh hưởng đến khả năng hiển thị tìm kiếm tổng thể của họ.

2. Đánh giá cách diễn giải cho truy vấn tìm kiếm

 • Mã định danh : US20230334045A1
 • Quốc gia : Mỹ, Trung Quốc, Nam Corea, Châu Âu
 • Ngày xuất bản : Tháng 10 năm 2023

Xác định ý nghĩa và mục đích của truy vấn là rất quan trọng đối với các công cụ tìm kiếm. Bằng sáng chế có thể là một phần của phương pháp này. 

Đáng chú ý, bằng sáng chế có tham chiếu đến BERT (Biểu diễn bộ mã hóa hai chiều từ Transformers), cho thấy rằng phương pháp này có thể phù hợp với ứng dụng của BERT trong thuật toán Tìm kiếm.

Bằng sáng chế phác thảo một hệ thống và phương pháp đánh giá tính chính xác trong cách diễn giải của con người đối với các truy vấn tìm kiếm, kết hợp hai mô hình riêng biệt:

 • Mô hình đầu tiên : Mô hình này được đào tạo trên tập dữ liệu bao gồm các truy vấn tìm kiếm lịch sử, cách diễn giải của con người và các nhãn do con người gán cho biết tính chính xác của những cách diễn giải này. Chức năng chính của nó là xác định tính chính xác trong cách giải thích của con người đối với truy vấn tìm kiếm.
 • Mô hình thứ hai : Dựa trên đánh giá ban đầu của mô hình đầu tiên, mô hình này tích hợp các yếu tố bổ sung như đặc điểm liên quan đến thời gian và cụm của truy vấn tìm kiếm. Vai trò của nó là đưa ra đánh giá cuối cùng về tính chính xác trong cách giải thích của con người đối với truy vấn tìm kiếm.

Bằng sáng chế của Google đi sâu vào khái niệm nhóm hoặc phân cụm các truy vấn tìm kiếm, một khía cạnh quan trọng trong phương pháp luận của Google để đánh giá cách diễn giải các truy vấn tìm kiếm. 

Bằng sáng chế kết hợp khái niệm về mục đích tìm kiếm, mặc dù nó có thể không đề cập rõ ràng đến thuật ngữ “mục đích tìm kiếm”. 

Bằng sáng chế tập trung vào tính chính xác trong cách giải thích của con người đối với các truy vấn tìm kiếm vốn liên quan đến việc hiểu rõ mục đích hoặc mục tiêu dự định của người dùng đằng sau truy vấn của họ, vốn là bản chất của mục đích tìm kiếm. 

Tổng quan về khái niệm

Dưới đây là thông tin tổng quan về cách bằng sáng chế ngầm giải quyết mục đích tìm kiếm.

Giải thích của con người về các truy vấn tìm kiếm

 • Việc đánh giá của hệ thống về tính chính xác trong cách giải thích của con người đối với các truy vấn tìm kiếm vốn đòi hỏi phải hiểu được ý nghĩa hoặc mục tiêu dự định của người dùng. 
 • Sự hiểu biết này là trọng tâm của khái niệm về mục đích tìm kiếm.

Tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm

 • Bằng sáng chế thảo luận về việc xác định các truy vấn tìm kiếm tiếp theo dưới dạng sàng lọc của các truy vấn trước đó. 
 • Quá trình này về bản chất được liên kết với mục đích tìm kiếm vì người dùng thường tinh chỉnh tìm kiếm khi kết quả ban đầu không đáp ứng đầy đủ mục đích của họ, dẫn đến việc điều chỉnh truy vấn của họ để có kết quả chính xác hơn.

Tính năng tạm thời và cụm

 • Bằng cách xem xét các đặc điểm thời gian và cụm trong quá trình đánh giá, hệ thống sẽ gián tiếp xử lý bối cảnh và sắc thái của mục đích tìm kiếm. 
 • Ví dụ: thời gian của các truy vấn hoặc việc nhóm chúng trong các cụm chủ đề cụ thể có thể cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu dự định của người dùng.

Tập dữ liệu đào tạo có nhãn do con người đánh giá

 • Việc đưa các diễn giải của con người và nhãn được đánh giá cho các truy vấn tìm kiếm trước đây vào tập dữ liệu huấn luyện cho thấy rằng hệ thống học hỏi từ các trường hợp trước đó,  trong đó phán đoán của con người được sử dụng để hiểu ý định đằng sau một truy vấn.

Biểu diễn câu vector và thuật toán khoảng cách

 • Việc sử dụng biểu diễn câu vector và thuật toán khoảng cách trong phân tích cú pháp và nhóm các truy vấn liên quan đến việc hiểu mục đích tìm kiếm. 
 • Những công nghệ này hỗ trợ việc hiểu ý nghĩa ngữ nghĩa và sự tinh tế của các truy vấn, điều này rất quan trọng để hiểu rõ ý định của người dùng.

Ý nghĩa SEO

 • Nhấn mạnh vào việc diễn giải truy vấn chính xác : Chiến lược SEO nên ưu tiên điều chỉnh nội dung phù hợp với cách diễn giải truy vấn tìm kiếm của người dùng. Hiểu và kết hợp các cách diễn giải truy vấn dự đoán của người dùng là rất quan trọng để SEO hiệu quả.
 • Tầm quan trọng của bối cảnh và tính thời gian : Nội dung phải được tối ưu hóa có tính đến bối cảnh thời gian và khả năng phân nhóm các chủ đề hoặc từ khóa. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng nội dung vẫn có liên quan và được lập chỉ mục chính xác dựa trên các xu hướng mới nổi và các truy vấn nhạy cảm với thời gian.
 • Thích ứng với các cải tiến tìm kiếm : Việc tối ưu hóa các trang web để phù hợp với các tìm kiếm được cải tiến là rất quan trọng vì những cải tiến này có thể cho thấy những hiểu lầm ban đầu hoặc giải thích sai của các công cụ tìm kiếm. Việc tập trung vào việc đáp ứng các truy vấn tìm kiếm tinh tế có thể nâng cao mức độ liên quan và độ chính xác của trang web trong kết quả tìm kiếm.
 • Tận dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) : Với việc tích hợp các phương pháp như BERT, việc kết hợp các chiến lược NLP trong tạo nội dung ngày càng trở nên quan trọng. Sự liên kết này với các phương pháp giải thích truy vấn của công cụ tìm kiếm có thể cải thiện khả năng hiển thị và mức độ liên quan của trang web trong kết quả tìm kiếm.

3. Cung cấp kết quả tìm kiếm dựa trên truy vấn tổng hợp

 • Mã định danh : US11762933B2
 • Quốc gia : Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc
 • Ngày xuất bản : Tháng 9 năm 2023

Google đang ngày càng phát triển Tìm kiếm thành một công cụ tìm kiếm dựa trên thực thể. Vì vậy, điều quan trọng là phải cung cấp các kết quả phù hợp theo từng thực thể.

Bằng sáng chế này có thể là một mảnh ghép để hiểu rõ hơn về các thực thể và mối quan hệ của chúng.

Bằng sáng chế mô tả chi tiết một kỹ thuật cung cấp kết quả tìm kiếm dựa trên các truy vấn tổng hợp. Phương pháp này bao gồm:

 • Nhận biết các loại thực thể và mối quan hệ của chúng trong truy vấn.
 • Xác định các nút trong biểu đồ tri thức.
 • Đánh giá các giá trị thuộc tính để xác định các tham chiếu thực thể kết quả. 

Hệ thống này rất thành thạo trong việc quản lý các truy vấn đòi hỏi mối quan hệ tương đối giữa các loại thực thể khác nhau, cung cấp kết quả tìm kiếm phù hợp hơn và phù hợp với ngữ cảnh hơn.

Truy vấn tổng hợp bao gồm các truy vấn bao gồm nhiều loại thực thể và mối quan hệ qua lại của chúng.

Không giống như các truy vấn tập trung vào một từ khóa hoặc thực thể duy nhất, các truy vấn tổng hợp cố gắng diễn giải và tạo ra kết quả dựa trên mối liên hệ giữa các thực thể khác nhau trong truy vấn với nhau.

Tổng quan về khái niệm

 • Nhiều loại thực thể : Truy vấn tổng hợp bao gồm các tham chiếu đến ít nhất hai loại thực thể khác nhau. Một thực thể ở đây đề cập đến bất cứ điều gì khác biệt, độc đáo và được xác định rõ ràng, như một người, địa điểm, đối tượng, khái niệm, v.v.
 • Mối quan hệ tương đối : Các thực thể trong các truy vấn này được liên kết thông qua một số mối quan hệ tương đối. Những mối quan hệ này có thể là không gian, thời gian hoặc các loại kết nối khác gắn kết các thực thể với nhau một cách có ý nghĩa.

Ý nghĩa SEO

 • Xử lý truy vấn phức tạp : Các chuyên gia SEO cần lưu ý rằng các công cụ tìm kiếm có thể đang tiến tới việc xử lý các truy vấn phức tạp hơn liên quan đến sự tương tác giữa các thực thể khác nhau. Sự phát triển này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về việc tối ưu hóa nội dung cho các cấu trúc truy vấn phức tạp này.
 • Tối ưu hóa biểu đồ tri thức : Do bằng sáng chế tập trung vào việc sử dụng biểu đồ tri thức nên việc tối ưu hóa nội dung để được nhận dạng và phân loại chính xác trong các biểu đồ này là bắt buộc. Việc tích hợp hiệu quả vào biểu đồ tri thức có thể nâng cao đáng kể khả năng hiển thị và mức độ liên quan của nội dung.
 • Nhận dạng thực thể : Cấu trúc nội dung theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận dạng và phân loại dễ dàng các thực thể khác nhau và mối quan hệ của chúng bằng các công cụ tìm kiếm là điều cần thiết. Việc tổ chức thông tin rõ ràng và hợp lý có thể cải thiện khả năng khám phá và mức độ liên quan của nội dung trong các truy vấn tìm kiếm liên quan đến nhiều thực thể.
 • Mức độ phù hợp theo ngữ cảnh : Chiến lược SEO nên ưu tiên đảm bảo rằng nội dung có liên quan đến ngữ cảnh. Điều này liên quan đến việc xem xét khả năng của công cụ tìm kiếm trong việc hiểu và so sánh các thuộc tính của các thực thể khác nhau, từ đó điều chỉnh chiến lược nội dung phù hợp với khả năng diễn giải nâng cao của công cụ.

4. Bối cảnh hóa bảng kiến ​​thức

 • Mã định danh : US11720577B2
 • Quốc gia : Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Châu Âu
 • Ngày xuất bản cuối cùng : Tháng 8 năm 2023

Bảng tri thức là cửa sổ dẫn vào biểu đồ tri thức của Google và các thực thể được lưu trữ.

Cung cấp thông tin liên quan và chính xác theo các thực thể là rất quan trọng. Các bảng này được tích hợp với các kết quả tìm kiếm tiêu chuẩn, cung cấp nguồn thông tin toàn diện. Bằng sáng chế này thảo luận về các phương pháp xử lý nhiệm vụ này.

Bằng sáng chế tập trung vào các phương pháp, hệ thống và công cụ để nâng cao kết quả của công cụ tìm kiếm bằng cách kết hợp các bảng kiến ​​thức cung cấp thông tin theo ngữ cảnh liên quan đến truy vấn tìm kiếm. 

Các bảng tri thức này được tạo dựa trên việc xác định các thực thể  và các thuật ngữ, ngữ cảnh trong truy vấn tìm kiếm của người dùng.

 • Nhận dạng thực thể : Hệ thống xác định các thực thể được tham chiếu trong truy vấn tìm kiếm.
 • Thuật ngữ ngữ cảnh : Nó cũng xác định các thuật ngữ ngữ cảnh liên quan đến các thực thể này.
 • Bảng kiến ​​thức : Dựa trên những thông tin nhận dạng này, bảng kiến ​​thức được tạo ra, cung cấp các sự kiện và thông tin có liên quan về thực thể trong ngữ cảnh của truy vấn tìm kiếm.
 • Xếp hạng và lựa chọn : Hệ thống chấm điểm xếp hạng cho các thành phần kiến ​​thức khác nhau dựa trên mức độ liên quan của chúng với các thuật ngữ ngữ cảnh và chọn ra những thành phần phù hợp nhất để hiển thị.

Bảng tri thức nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp thông tin theo ngữ cảnh, phù hợp hơn ngay trong kết quả tìm kiếm.

Nội dung của bảng tri thức thay đổi linh hoạt dựa trên các thuật ngữ ngữ cảnh có trong truy vấn tìm kiếm. Hệ thống sử dụng cơ chế xếp hạng phức tạp để xác định các yếu tố kiến ​​thức phù hợp nhất để hiển thị.

Bằng sáng chế này nhấn mạnh bản chất phát triển của các công cụ tìm kiếm theo hướng truy xuất thông tin tập trung vào người dùng và nhận biết theo ngữ cảnh hơn, điều này rất quan trọng để những người thực hành SEO hiểu và thích nghi.

Ý nghĩa SEO

 • Tập trung vào tối ưu hóa dựa trên thực thể : Chiến lược SEO nên xem xét tầm quan trọng của các thực thể và bối cảnh của chúng trong việc tạo nội dung.
 • Tạo nội dung phong phú : Tạo nội dung bao quát kỹ lưỡng các thực thể và các khía cạnh liên quan của chúng có thể tăng cơ hội được giới thiệu trong bảng kiến ​​thức.
 • Chiến lược từ khóa : Việc kết hợp các thuật ngữ ngữ cảnh có liên quan cùng với các từ khóa chính có thể nâng cao khả năng hiển thị nội dung.
 • Hiểu mục đích của người dùng : Các nỗ lực SEO phải phù hợp với việc hiểu mục đích của người dùng và việc sử dụng cụm từ tìm kiếm theo ngữ cảnh.

5. Hệ thống và phương pháp sử dụng nhật ký hoạt động tài liệu để huấn luyện các mô hình học máy nhằm xác định mức độ liên quan của tài liệu

 • Mã định danh : US20230267277A1
 • Quốc gia : Hoa Kỳ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)
 • Ngày xuất bản cuối cùng : ngày 24 tháng 8 năm 2023

Sự tương tác của người dùng và nhật ký người dùng là những nguồn quan trọng để điều chỉnh các thuật toán máy học của Google chịu trách nhiệm xếp hạng kết quả. Bằng sáng chế này mô tả các kỹ thuật để xử lý nhiệm vụ này.

Bằng sáng chế mô tả các hệ thống và phương pháp đào tạo mô hình đối sánh ngữ nghĩa do máy học sử dụng nhật ký hoạt động của tài liệu để xác định mức độ liên quan của tài liệu.

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho các môi trường như đám mây hoặc lưu trữ tài liệu riêng tư, nơi quyền truy cập vào nội dung hoặc dữ liệu tương tác của người dùng bị hạn chế. 

Phương pháp này có lợi khi các nguồn dữ liệu truyền thống như dữ liệu tương tác của người dùng hoặc nội dung tài liệu đầy đủ không có sẵn.

Quá trình

 • Thu thập dữ liệu : Lấy hai tài liệu cùng với nhật ký hoạt động tương ứng của chúng.
 • Xác định nhãn quan hệ : Dựa trên nhật ký hoạt động, xác định nhãn quan hệ cho biết liệu các tài liệu có liên quan hay không.
 • Đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa : Nhập tài liệu vào mô hình để nhận giá trị độ tương tự ngữ nghĩa, thể hiện độ tương tự ngữ nghĩa ước tính giữa chúng.
 • Huấn luyện mô hình : Đánh giá hàm mất mát đánh giá sự khác biệt giữa nhãn quan hệ và giá trị tương tự về ngữ nghĩa. Sửa đổi các tham số mô hình dựa trên hàm mất mát này.

Các nhân tố

 • Nhật ký hoạt động tài liệu : Chúng bao gồm dấu thời gian truy cập và các loại tương tác (ví dụ: chỉnh sửa, chia sẻ).
 • Nhãn quan hệ : Được tạo dựa trên chênh lệch thời gian giữa các lần truy cập tài liệu.
 • Giá trị tương tự về ngữ nghĩa : Đầu ra của mô hình ước tính mức độ giống nhau của hai tài liệu.
 • Hàm loss : Dùng để tinh chỉnh mô hình bằng cách so sánh nhãn quan hệ với giá trị tương tự về ngữ nghĩa.

Ý nghĩa SEO

 • Nhấn mạnh vào tương tác của người dùng : Chiến lược SEO có thể cần tập trung nhiều hơn vào tương tác của người dùng với tài liệu vì dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến mức độ liên quan của tài liệu.
 • Ngoài từ khóa : Mức độ liên quan của nội dung có thể được xác định bởi hành vi của người dùng và tương tác với tài liệu, không chỉ từ khóa.
 • Tài liệu riêng tư và đám mây : SEO cho tài liệu riêng tư hoặc được lưu trữ trên đám mây có thể phụ thuộc nhiều hơn vào cách các tài liệu này được truy cập và sử dụng thay vì các yếu tố truyền thống trên trang.
 • Mô hình dự đoán : Hiểu và dự đoán hành vi của người dùng có thể trở thành chìa khóa cho chiến lược SEO.

6. Hệ thống cấu thành truy vấn

 • Mã định danh : US20230244657A1
 • Quốc gia : Mỹ, Trung Quốc, WIPO, Nga
 • Ngày xuất bản cuối cùng : ngày 3 tháng 8 năm 2023

Kết quả tìm kiếm ngày càng theo ngữ cảnh. Nhận biết ngữ cảnh của truy vấn và người dùng sẽ mang lại kết quả tìm kiếm và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bằng sáng chế này là một câu đố hòa bình để giải quyết thách thức này.

Bằng sáng chế tập trung vào các phương pháp, hệ thống và bộ máy tạo dữ liệu mô tả các cụm ngữ cảnh và xác suất của cụm ngữ cảnh. Các cụm này được hình thành dựa trên đầu vào truy vấn và bối cảnh được liên kết với từng đầu vào truy vấn. 

Bằng sáng chế mô tả một hệ thống đơn giản hóa quy trình truy vấn tìm kiếm bằng cách sử dụng các cụm ngữ cảnh. Các cụm này được hình thành dựa trên bối cảnh và nội dung của các truy vấn trước đó.

Khi người dùng bắt đầu tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các cụm ngữ cảnh có liên quan, cho phép người dùng chọn truy vấn mà không cần nhập.

Hệ thống nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp các đề xuất truy vấn phù hợp theo ngữ cảnh mà không yêu cầu người dùng nhập bất kỳ ký tự nào của truy vấn tìm kiếm.

Quá trình

 • Xử lý và nhóm dữ liệu : Hệ thống truy cập dữ liệu truy vấn từ nhiều người dùng, nhóm các truy vấn này thành các cụm ngữ cảnh dựa trên ngữ cảnh và nội dung đầu vào của chúng.
 • Xác định xác suất của cụm ngữ cảnh : Đối với mỗi cụm ngữ cảnh, một xác suất được tính toán, cho biết khả năng đầu vào truy vấn thuộc cụm đó sẽ được người dùng chọn.
 • Phản hồi sự kiện của người dùng : Khi chỉ ra một sự kiện của người dùng (như truy cập công cụ tìm kiếm), hệ thống sẽ chọn cụm ngữ cảnh dựa trên ngữ cảnh của thiết bị người dùng và xác suất được tính toán.
 • Hiển thị và lựa chọn : Cụm ngữ cảnh đã chọn sau đó sẽ được hiển thị cho người dùng để lựa chọn, theo sau là danh sách các truy vấn trong cụm đó để nhập thêm.

Các nhân tố

 • Bối cảnh đầu vào : Bao gồm các yếu tố như vị trí, ngày giờ và sở thích của người dùng.
 • Nội dung đầu vào truy vấn : Nội dung thực tế được mô tả bởi từng đầu vào truy vấn.
 • Xác suất cụm ngữ cảnh : Một số liệu cho biết khả năng đầu vào truy vấn từ một cụm được người dùng chọn.

Ý nghĩa SEO

 • Tập trung vào mức độ phù hợp theo ngữ cảnh : Chiến lược SEO nên ưu tiên nội dung phù hợp với ngữ cảnh của người dùng như vị trí và thời gian.
 • Nâng cao hiểu biết về mục đích của người dùng : Việc hiểu các cụm ngữ cảnh có thể xảy ra có thể giúp điều chỉnh nội dung để phù hợp với mục đích của người dùng một cách chính xác hơn.
 • Thích ứng với tìm kiếm không cần truy vấn : SEO phải thích ứng với các tình huống trong đó người dùng được cung cấp đề xuất trước khi họ nhập bất kỳ truy vấn nào, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được đưa vào các cụm ngữ cảnh có liên quan.

7. Kết hợp các tham số của nhiều truy vấn tìm kiếm có chung một dòng truy vấn

 • Mã định danh : US11762848B2
 • Quốc gia : Mỹ, Trung Quốc
 • Ngày xuất bản cuối cùng : ngày 19 tháng 9 năm 2023

Bằng sáng chế này một lần nữa cho thấy bối cảnh cá nhân của người dùng quan trọng như thế nào đối với Google, tập trung vào việc tăng cường xử lý truy vấn tìm kiếm. 

Nó giới thiệu một phương pháp để tạo truy vấn tìm kiếm kết hợp dựa trên các tham số của truy vấn tìm kiếm hiện tại và một hoặc nhiều truy vấn trước đó từ cùng một người dùng, miễn là các truy vấn này có chung một dòng truy vấn. 

Bằng sáng chế mô tả một phương pháp hợp lý hóa trải nghiệm tìm kiếm trực tuyến bằng cách kết hợp thông minh nhiều truy vấn tìm kiếm có liên quan thành một truy vấn duy nhất, hiệu quả hơn.

Cách tiếp cận này thúc đẩy phân tích ngữ nghĩa và tương tác của người dùng, có khả năng làm giảm sự dư thừa của kết quả tìm kiếm và nâng cao mức độ liên quan của thông tin được truy xuất.

Bằng sáng chế này gợi ý một sự thay đổi đáng kể hướng tới quy trình tìm kiếm có nhiều sắc thái hơn, nhận biết ngữ cảnh hơn, có thể định hình lại các chiến lược SEO tập trung vào mức độ liên quan về ngữ nghĩa và mục đích của người dùng.

Quá trình

 • Xác định dòng truy vấn chung : Hệ thống xác định khi hai hoặc nhiều truy vấn tìm kiếm từ người dùng có liên quan về mặt ngữ nghĩa và do đó có chung một dòng truy vấn.
 • Kết hợp các truy vấn tìm kiếm : Khi một dòng truy vấn chung được thiết lập, hệ thống sẽ hình thành một truy vấn tìm kiếm kết hợp kết hợp các tham số từ cả truy vấn hiện tại và trước đó.
 • Tương tác và phản hồi của người dùng : Người dùng có thể tương tác với các tham số hoặc kết quả tìm kiếm để tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm kết hợp.

Các nhân tố

 • Độ tương tự về ngữ nghĩa : Hệ thống sử dụng độ tương tự về ngữ nghĩa, được đo bằng cách nhúng các truy vấn vào không gian tiềm ẩn và tính toán khoảng cách giữa các phần nhúng này để xác định xem các truy vấn có liên quan hay không.
 • Liên kết ngữ pháp và chẩn đoán : Hệ thống cũng có thể sử dụng ngữ pháp liên kết hoặc chẩn đoán để xác định các truy vấn có liên quan, đặc biệt là trong các tình huống tìm kiếm bằng giọng nói.
 • Chế độ nghiên cứu trạng thái : Người dùng có thể được nhắc vào chế độ nghiên cứu trạng thái, cho phép hệ thống sử dụng các truy vấn trước đây để hình thành các truy vấn kết hợp.

Ý nghĩa SEO

 • Tăng cường tập trung vào mức độ liên quan về mặt ngữ nghĩa : Các chiến lược SEO có thể cần nhấn mạnh đến mức độ liên quan về mặt ngữ nghĩa và bối cảnh nhiều hơn, vì bằng sáng chế cho thấy Google ngày càng tập trung vào việc hiểu và liên kết các truy vấn liên quan đến ngữ nghĩa.
 • Tối ưu hóa từ khóa đuôi dài : Khả năng kết hợp các truy vấn cho thấy sự thay đổi tiềm năng đối với các từ khóa đuôi dài và các định dạng truy vấn mang tính trò chuyện hơn.
 • Cấu trúc nội dung : Nội dung có thể cần được cấu trúc để căn chỉnh liền mạch với một loạt truy vấn có liên quan, nâng cao cơ hội được chọn trong kịch bản tìm kiếm kết hợp.
 • Tối ưu hóa tìm kiếm bằng giọng nói : Với việc sử dụng ngữ pháp liên kết, việc tối ưu hóa tìm kiếm bằng giọng nói trở nên quan trọng hơn vì hệ thống có thể liên kết các truy vấn bằng giọng nói theo thời gian.

8. Trình bày thông tin kết quả tìm kiếm

 • Mã định danh : US20230244657A1
 • Quốc gia : Mỹ, Trung Quốc, WIPO, Nga
 • Ngày xuất bản cuối cùng : ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thoạt nhìn, bằng sáng chế này có vẻ hơi khó hiểu vì nó thảo luận về việc sử dụng nội dung, đánh dấu và chú thích từ thiết bị của người dùng. Nhưng trên hết, nó cho thấy các công cụ tìm kiếm như Google có thể cung cấp kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa cao trong tương lai.

Bằng sáng chế tập trung vào phương pháp trình bày kết quả tìm kiếm do máy tính tạo ra. Nó liên quan đến:

 • Nhận được yêu cầu tìm kiếm.
 • Xác định nhiều kết quả tìm kiếm.
 • Xếp hạng các kết quả này bằng cách sử dụng nội dung từ một hoặc nhiều sổ ghi chép trên web.
 • Cung cấp các kết quả được xếp hạng này để trình bày.

Bằng sáng chế mô tả một phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác và mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm bằng cách kết hợp nội dung từ sổ ghi chép trên web.

Cách tiếp cận này cho phép trải nghiệm tìm kiếm được cá nhân hóa và phù hợp với ngữ cảnh hơn vì thứ hạng của kết quả tìm kiếm bị ảnh hưởng bởi nội dung và chú thích do người dùng tạo trong sổ ghi chép trên web.

Sổ tay web, như được đề cập trong bằng sáng chế của Google, là bộ sưu tập nội dung kỹ thuật số mà người dùng tạo và biên soạn từ nhiều nguồn web khác nhau. Những sổ ghi chép này có thể bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau, chẳng hạn như đoạn trích văn bản, hình ảnh và có thể cả chú thích hoặc siêu dữ liệu của người dùng. 

Các đặc điểm chính và cách sử dụng sổ ghi chép trên web bao gồm:

 • Tổng hợp nội dung : Người dùng cắt hoặc chọn nội dung từ các trang web khác nhau và tổng hợp thông tin này ở một nơi duy nhất. Điều này có thể là để tham khảo cá nhân, nghiên cứu hoặc chia sẻ với người khác.
 • Chú thích và siêu dữ liệu của người dùng : Ngoài nội dung được cắt bớt, người dùng có thể thêm chú thích, nhận xét hoặc siêu dữ liệu của riêng họ vào nội dung trong các sổ ghi chép này. Điều này có thể cung cấp bối cảnh hoặc hiểu biết cá nhân về thông tin được thu thập.
 • Bộ sưu tập tập trung vào chủ đề : Thông thường, sổ ghi chép trên web tập trung vào các chủ đề hoặc chủ đề cụ thể. Ví dụ: người dùng có thể biên soạn một sổ ghi chép trên web về “các phương pháp làm vườn bền vững” hoặc “tài nguyên phát triển web”.
 • Khả năng chia sẻ và khả năng truy cập : Những sổ ghi chép này có thể ở chế độ riêng tư hoặc được chia sẻ với một nhóm người dùng được chọn hoặc thậm chí được đặt ở chế độ công khai. Điều này cho phép chia sẻ thông tin và hiểu biết được quản lý.
 • Bản chất động : Không giống như dấu trang tĩnh, sổ ghi chép trên web có thể được cập nhật và chỉnh sửa liên tục, khiến chúng trở thành tài nguyên động để thu thập và sắp xếp nội dung web.
 • Tích hợp công cụ tìm kiếm : Như bằng sáng chế chỉ ra, nội dung trong sổ ghi chép trên web có thể ảnh hưởng đến kết quả của công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm có thể xem xét mức độ liên quan của nội dung trong các sổ ghi chép này với một truy vấn tìm kiếm cụ thể, có khả năng sử dụng chúng để tinh chỉnh và cá nhân hóa kết quả tìm kiếm.

Quá trình

 • Nhận yêu cầu tìm kiếm : Phương thức bắt đầu bằng cách nhận yêu cầu tìm kiếm từ máy khách.
 • Xác định kết quả tìm kiếm : Sau đó, nó xác định nhiều kết quả tìm kiếm đáp ứng yêu cầu.
 • Xếp hạng bằng sổ ghi chép trên web : Kết quả tìm kiếm được xếp hạng bằng cách sử dụng nội dung trong sổ ghi chép trên web. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem tiêu đề, đề mục, nội dung được cắt bớt, siêu dữ liệu hoặc chú thích của người dùng trong sổ ghi chép trên web có liên quan đến yêu cầu tìm kiếm hay không. Nếu vậy thì thứ hạng của kết quả tìm kiếm được tham chiếu sẽ tăng lên.
 • Cung cấp kết quả được xếp hạng : Cuối cùng, kết quả tìm kiếm được xếp hạng được cung cấp để trình bày trên máy tính của khách hàng.

Các nhân tố

 • Nội dung sổ ghi chép trên web : Nội dung của sổ ghi chép trên web đóng một vai trò quan trọng trong việc xếp hạng. Nó bao gồm tiêu đề, tiêu đề, nội dung được cắt bớt, siêu dữ liệu và chú thích của người dùng.
 • Phân tích liên kết ngược : Quá trình này cũng có thể liên quan đến việc phân tích các liên kết ngược tương ứng với kết quả tìm kiếm.
 • Danh tính người dùng : Việc lựa chọn sổ tay web để xếp hạng có thể dựa trên danh tính của người dùng bắt đầu yêu cầu tìm kiếm.
 • Thông tin đoạn mã : Tạo thông tin đoạn mã bằng cách xác định các phần tài liệu trong sổ ghi chép trên web được liên kết với kết quả tìm kiếm là một phần của quy trình.

Ý nghĩa SEO

 • Tầm quan trọng của nội dung do người dùng tạo : Chiến lược SEO có thể cần nhấn mạnh nội dung do người dùng tạo vì sổ ghi chép trên web ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm.
 • Cá nhân hóa và ngữ cảnh : Có sự thay đổi hướng tới các kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa và nhận biết theo ngữ cảnh hơn, khiến SEO phải tập trung vào các khía cạnh này.
 • Các loại nội dung đa dạng : Việc kết hợp các loại nội dung khác nhau như siêu dữ liệu, chú thích và nội dung được cắt bớt có thể trở nên quan trọng hơn đối với SEO.

9. Trích xuất đa nguồn và chấm điểm các câu trả lời truy vấn ngắn

 • Mã định danh : US20230342411A1
 • Quốc gia : Mỹ, Châu Âu, WIPO, Hàn Quốc
 • Ngày xuất bản cuối cùng : 26 tháng 10 năm 2023

Đầu ra của câu trả lời trực tiếp trong SERPs ngày càng tăng. Một ví dụ về điều này là thông tin xuất ra trực tiếp từ Sơ đồ tri thức, đoạn trích nổi bật và câu trả lời trong hộp Ảnh chụp AI tại SGE. Bằng sáng chế này cho thấy các phương pháp tạo và chọn các câu trả lời trực tiếp như vậy.

Bằng sáng chế tập trung vào việc cải thiện chất lượng của các câu trả lời ngắn mà công cụ tìm kiếm cung cấp. Nó giới thiệu một phương pháp tạo và chấm điểm những câu trả lời ngắn này dựa trên nhiều nguồn thay vì dựa vào một kết quả tìm kiếm được xếp hạng hàng đầu.

Bằng sáng chế mô tả một phương pháp nhằm nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của các câu trả lời ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Nó đánh giá một đoạn văn ứng viên so với các đoạn ngữ cảnh khác từ các kết quả tìm kiếm khác nhau, đảm bảo độ chính xác và mức độ liên quan cao hơn.

Quá trình

 • Nhận dữ liệu truy vấn : Quá trình bắt đầu bằng việc công cụ tìm kiếm nhận truy vấn tìm kiếm của người dùng.
 • Tạo kết quả tìm kiếm : Nhiều kết quả tìm kiếm được tạo ra, mỗi kết quả chứa một đoạn liên quan đến truy vấn.
 • Chọn đoạn văn : Một tập hợp các đoạn văn được chọn, bao gồm một đoạn văn ứng cử từ kết quả tìm kiếm được xếp hạng hàng đầu và các đoạn ngữ cảnh bổ sung từ các kết quả khác.
 • Chấm điểm đoạn văn ứng cử viên : Đoạn văn ứng cử viên được chấm điểm bằng cách sử dụng các đoạn ngữ cảnh để tạo ra điểm chính xác.
 • Quyết định hiển thị : Dựa trên điểm chính xác, đoạn văn ứng cử viên được hiển thị dưới dạng câu trả lời ngắn trong kết quả tìm kiếm.

Các nhân tố

 • Điểm chính xác : Quyết định hiển thị câu trả lời ngắn phụ thuộc vào điểm chính xác của nó, được so sánh với ngưỡng xác định trước.
 • Sự đồng thuận với các đoạn ngữ cảnh : Điểm chính xác được tính từ mức độ đồng thuận giữa ứng viên và các đoạn ngữ cảnh.
 • Chất lượng của câu trả lời ngắn : Cách tiếp cận đa nguồn này nâng cao chất lượng và độ tin cậy của câu trả lời ngắn.

Ý nghĩa SEO

 • Bằng sáng chế này cho thấy sự thay đổi hướng tới nội dung phù hợp, chính xác theo ngữ cảnh và dựa trên sự đồng thuận. 
 • Chiến lược SEO có thể cần tập trung hơn vào việc cung cấp nội dung toàn diện, toàn diện, phù hợp với bối cảnh rộng hơn của một chủ đề thay vì chỉ nhắm mục tiêu vào các từ khóa hoặc cụm từ xếp hạng hàng đầu. 
 • Điều này có thể dẫn đến sự chú trọng nhiều hơn vào nghiên cứu kỹ lưỡng, quan điểm nội dung đa dạng và tính chính xác của thông tin được trình bày trên các trang web.

Tầm quan trọng của bằng sáng chế trong SEO

Nhiều người bắt đầu thực hiện các thay đổi để cải thiện trang web của họ dựa trên các “hack” mà họ tìm thấy trên blog, mạng xã hội, YouTube, v.v. mà không thực sự hiểu các nguyên tắc cơ bản đằng sau SEO.

Bất kỳ ai quan tâm đến SEO hãy tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về thu thập thông tin, lập chỉ mục và truy xuất thông tin.

Bước tiếp theo là hiểu các nguyên tắc cơ bản của:

 • Công nghệ tìm kiếm hiện đại. 
 • Tìm kiếm ngữ nghĩa / thực thể .
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 
 • Nhúng.

Chỉ tìm kiếm trải nghiệm thực tế mà không hiểu biết về nguyên lý khoa học cũng như hiểu biết về công nghệ thường khiến chúng ta xem xét mọi việc một cách chủ quan. 

Biết công nghệ và cơ sở khoa học giống như một lớp hợp lý kiểm tra lại các lý thuyết chủ quan của chúng ta. Bằng cách này, bạn được bảo vệ tốt hơn khỏi việc theo dõi mọi sự cường điệu.

Đại diện Google khi nói về Search chỉ tiết lộ một số thông tin, đặc biệt liên quan đến kết quả tìm kiếm được xếp hạng như thế nào. Các chi tiết họ cung cấp thường mơ hồ và không rõ ràng. Điều này là có chủ ý vì Google nhằm mục đích ngăn chặn mọi người thao túng kết quả tìm kiếm.

Xem các nguồn thông tin khác để có cái nhìn sâu sắc hơn. Nghiên cứu bằng sáng chế là một phương pháp tiên tiến hơn. Nếu bạn mới bắt đầu, tốt hơn hết bạn nên làm theo các bước trước đó.

Bất kể bằng sáng chế có được áp dụng vào thực tế hay không, việc nghiên cứu các bằng sáng chế của Google vẫn rất hợp lý vì bạn có thể hiểu được các vấn đề và thách thức mà các nhà phát triển sản phẩm tại Google phải giải quyết.

Hy vọng bài viết trên đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn, cùng ClickOn khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn nữa nhé!Bài viết liên quan